Hieronder kunt u de bijlages en protocollen bekijken en downloaden.

Heeft u geen PDF reader?
Deze kunt u hier downloaden.

Bijlages

Schoolgids

Jaarplanning

2020-2021

Schoolplan 2019-2023

Verlofaanvraag

Instructie leerplichtambtenaar Almere

Protocol heropening scholen 2021

 

 

Klachtenregeling Stichting Prisma Almere

Adressen contactpersonen en klachtencommissie

Schoolondersteunings-

profiel 2020-2021

Begroting MR

Onderwijs- en ondersteuningsplan

Protocollen

Omgangsregels

Pestprotocol

Dyslexieprotocol

Agressie en geweld

Schorsing en verwijdering

Seksuele intimidatie en seksueel misbruik

Hoe te handelen bij hoofdluis

Deze website plaatst cookies op jouw apparaat. Het gaat om functionele cookies (om de website te laten functioneren) en cookies van derden (bijvoorbeeld Google voor het afspelen van YouTube video’s en Facebook voor het laten zien van onze Facebook-pagina).