Hieronder kunt u de bijlages en protocollen bekijken en downloaden.

Heeft u geen PDF reader?
Deze kunt u hier downloaden.

Bijlages

Schoolgids

Jaarplanning

Schooljaar

Verlofaanvraag

Instructie leerplichtambtenaar Almere

Brochure

‘Een goed gesprek’

Klachtenregeling Stichting Prisma Almere

Adressen contactpersonen en klachtencommissie

Schoolondersteunings-

profiel

Begroting MR

Zorgplan

Protocollen

Omgangsregels

Pestprotocol

Dyslexieprotocol

Agressie en geweld

Schorsing en verwijdering

Seksuele intimidatie en seksueel misbruik

Hoe te handelen bij hoofdluis