Ons onderwijs

Kenmerken van ons onderwijs

 

Onze school heeft als basis het leerstofjaarklassensysteem. Dit wil zeggen dat, in principe, in ieder leerjaar een bepaalde hoeveelheid kennis geleerd moet zijn en een ontwikkeling plaats moet hebben gevonden.

Kenmerken van ons onderwijs

In de lagere groepen wordt ook gewerkt met aspecten vanuit de basisontwikkeling. Vanaf groep 3 werken de kinderen aan een dagtaak die in de loop van groep zes verandert in een weektaak. Van alle onderwijsvisies die er zijn proberen wij, na een kritische analyse, die delen in het concept van Het Kompas in te passen die voor ons bruikbaar en nodig zijn.

 

Coöperatief leren

Wij vinden het belangrijk dat kinderen vanaf groep 1 leren samenwerken. Dit wordt in eerste instantie gestuurd door de leerkracht, maar onze intentie is dat gaandeweg de basisschool de leerlingen leren samen te werken op basis van elkaars kwaliteiten. Coöperatief leren is een werkwijze om de kwaliteit van het onderwijs te vergroten. Aan coöperatief leren kan een aantal vaardigheden gekoppeld worden: Leerlingen kunnen van elkaar leren, niet alleen kennis maar ook vaardigheden. Leerlingen leren veel van voordoen, samendoen en nadoen (modelling). Leerlingen brengen hun gedachten onder woorden, leren argumenteren, passen hun ‘waarheid’ aan door nieuwe inzichten en verbindingen.

Deze website plaatst cookies op jouw apparaat. Het gaat om functionele cookies (om de website te laten functioneren) en cookies van derden (bijvoorbeeld Google voor het afspelen van YouTube video’s en Facebook voor het laten zien van onze Facebook-pagina).