Onze missie/visie

Waar wij voor staan

Onze missie

 

Op Het Kompas willen wij de kinderen inspireren vanuit de christelijke waarden, zodat zij zelf keuzes kunnen maken. Wij willen hen krachtige mensen laten worden die eigenaar zijn van hun ontwikkeling, passend bij de mogelijkheden en talenten die zij bezitten. Mensen die verantwoordelijk en respectvol omgaan met anderen en hun omgeving. Het christelijke karakter is zichtbaar in de dialoog over geloof en de respectvolle manier van omgaan met elkaar.

Waar wij voor gaan

Onze visie

Het onderwijs op Het Kompas biedt mogelijkheden om geactiveerd, samenwerkend te leren en om vaardigheden te ontwikkelen.

Hiervoor richten wij een betekenisvolle leeromgeving in, waarbinnen de leerlingen ontdekkend en onderzoekend leren.

Om doorgaande lijnen te bewaken en onderwijs op maat te creëren, volgen wij de leerlingen in hun ontwikkeling en coachen wij hen om eigenaar te kunnen worden van hun leerproces.

Wij zetten ons in voor een goede samenwerking tussen school, ouders/verzorgers en omgeving, om de optimale ontwikkeling en successen van de leerling te bewerkstelligen.

Speerpunten

2017-2019

 

Handhaven van een goede onderwijskwaliteit; aan de hand van toets resultaten worden analyses uitgevoerd en vinden aanpassingen in het leerstofaanbod plaats om opbrengsten te verbeteren en optimaal af te stemmen op wat de leerlingen nodig hebben.

 

Implementatie van onderzoekend en betekenisvol onderwijs; vanuit een onderwijsaanbod met losse vakgebied, maken wij een transitie naar een aanbod waar thema’s van wereldverkenning centraal staan en de taalvakken technisch lezen, begrijpend, lezen, spelling, grammatica en stellen gekoppeld zijn aan de thema’s. Hiervoor wordt de methode Alles-in -1 ingevoerd. De thema’s nodigen uit tot onderzoek en de vakkenintegratie maakt dat leren betekenisvol wordt.

 

Werken aan een gemeenschappelijk aanpak met betrekking tot sociale veiligheid en ontwikkeling van actief burgerschap; De Vreedzame School is vanaf schooljaar 2017-2018 ingevoerd.

 

Naast het beleid voor summatieve toetsen, d.w.z. methode en niet-methode gebonden toetsen (CITO en IEP), richten we op de ontwikkeling van een systeem van formatief assessment; d.w.z. het volgen van de ontwikkeling van persoonlijke vaardigheden  en groei, zonder deze te vergelijken met een standaard normering.

 

De leerkrachten ontwikkelen vaardigheden om beter af te stemmen of leerbehoeften van de leerlingen en minder methoden gestuurd te werken; dit doen we door te werken met blokplanningen, waarin leerkrachten keuzes om al dan niet volgens de methode te werken aangeven.

De naam

Het Kompas

 

Een kompas is een instrument / hulpmiddel dat ons helpt onze koers te bepalen tijdens een wandeling of reis. Onze kinderen zijn ook begonnen aan een lange levensreis en wij zien het als onze opdracht om de kinderen te helpen hun koers te bepalen. Wij streven ernaar onze kinderen de juiste bagage mee te geven zodat zij in staat zijn bewust een eigen richting te kiezen. Doel hiervan is dat zij zich in onze dynamische en gecompliceerde maatschappij volledig kunnen ontplooien en op unieke wijze een positieve bijdrage kunnen leveren aan onze samenleving.

Logo

Het schoollogo

 

Ons logo heeft de volgende symboliek: de kinderen vormen samen de school. De plaats waar zij helemaal zichzelf kunnen zijn. Het Kompas staat open voor alle kinderen en geeft dusdanig richting aan, dat zij zich de goede kant op bewegen.