Onze missie/visie

Waar wij voor staan

Onze missie

 

Op Het Kompas willen wij de kinderen inspireren vanuit de christelijke waarden, zodat zij zelf keuzes kunnen maken. Wij willen hen krachtige mensen laten worden die eigenaar zijn van hun ontwikkeling, passend bij de mogelijkheden en talenten die zij bezitten. Mensen die verantwoordelijk en respectvol omgaan met anderen en hun omgeving. Het christelijke karakter is zichtbaar in de dialoog over geloof en de respectvolle manier van omgaan met elkaar.

Waar wij voor gaan

Onze visie

Het onderwijs op Het Kompas biedt mogelijkheden om geactiveerd, samenwerkend te leren en om vaardigheden te ontwikkelen.

Hiervoor richten wij een betekenisvolle leeromgeving in, waarbinnen de leerlingen ontdekkend en onderzoekend leren.

Om doorgaande lijnen te bewaken en onderwijs op maat te creëren, volgen wij de leerlingen in hun ontwikkeling en coachen wij hen om eigenaar te kunnen worden van hun leerproces.

Wij zetten ons in voor een goede samenwerking tussen school, ouders/verzorgers en omgeving, om de optimale ontwikkeling en successen van de leerling te bewerkstelligen.

Onze ambities

2019-2023

 

  • zijn de principes van De Vreedzame School geborgd en zichtbaar in het handelen van alle betrokkenen;
  • is het leesonderwijs geëvalueerd en zijn verbeteracties uitgevoerd om de leesopbrengsten te verbeteren;
  • wordt de methode Alles-in-1 gebruikt als bron om thematisch en betekenisvol onderwijs vorm te geven. Onder ‘betekenisvol’ verstaan wij vak geïntegreerd onderwijs met ruimte voor eigenaarschap;
  • biedt het onderwijs ruimte voor eigenaarschap bij de leerlingen;
  • zijn leeractiviteiten zoveel mogelijk onderzoekend en ontdekkend met aandacht voor wetenschap en techniek;
  • is de summatieve toetspraktijk herijkt en gebruiken wij een beperkt aantal niet-methodegebonden toetsen om ontwikkelingen te volgen, ons onderwijs te analyseren en kwaliteit te bewaken;
  • is er beleid voor het Engels onderwijs in de midden- en bovenbouwgroepen;
  • Alle acties worden uitgevoerd d.m.v. evaluatie, verdieping, studie, onderzoek, scholing en bijstelling en borging van het beleid.

De naam

Het Kompas

 

Een kompas is een instrument / hulpmiddel dat ons helpt onze koers te bepalen tijdens een wandeling of reis. Onze kinderen zijn ook begonnen aan een lange levensreis en wij zien het als onze opdracht om de kinderen te helpen hun koers te bepalen. Wij streven ernaar onze kinderen de juiste bagage mee te geven zodat zij in staat zijn bewust een eigen richting te kiezen. Doel hiervan is dat zij zich in onze dynamische en gecompliceerde maatschappij volledig kunnen ontplooien en op unieke wijze een positieve bijdrage kunnen leveren aan onze samenleving.

Logo

Het schoollogo

 

Ons logo heeft de volgende symboliek: de kinderen vormen samen de school. De plaats waar zij helemaal zichzelf kunnen zijn. Het Kompas staat open voor alle kinderen en geeft dusdanig richting aan, dat zij zich de goede kant op bewegen.

Deze website plaatst cookies op jouw apparaat. Het gaat om functionele cookies (om de website te laten functioneren) en cookies van derden (bijvoorbeeld Google voor het afspelen van YouTube video’s en Facebook voor het laten zien van onze Facebook-pagina).