Schooltijden

Onderstaand vindt u de schooltijden van Het Kompas.

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

Groep 1-8

08.30 – 14.30

08.30 – 14.30

08.30 – 12.30

08.30 – 14.30

08.30 – 12.30

Tien minuten voor aanvang van de lessen, gaan ´s morgens de deuren open. U kunt dan natuurlijk met uw kind meelopen naar zijn of haar klas. Afscheid nemen mag in groep 1, 2 en 3 in de klas en in groep 4 t/m 8 in de gang. Om 8.30 uur start de leerkracht met het dagprogramma en is het de bedoeling dat er geen ouders meer in de klaslokalen aanwezig zijn. Ook m.b.t. het ophalen van de kinderen aan het eind van een dag(deel) doen wij een beroep op de verantwoordelijkheid van de ouders om hun kinderen tijdig op te halen.